Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Informace – kategorie škola

TECHNOhrátky 2024

Ve středu 15. května 2024 se deset vybraných žáků z osmých ročníků naší školy zúčastnilo tradiční akce nazvané TECHNOhrátky, kterou spolupořádal Pardubický kraj. Tato akce se konala ve Středním...

pokračovat ve čtení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Pokud chcete vědět, jak probíhá na naší škole výuka, rádi Vás přivítáme na "Dni otevřených dveří", který se uskuteční ve středu 29. 5. 2024, kdy můžete navštívit libovolnou třídu (třídy) během...

pokračovat ve čtení

Exkurze do Terezína

Ve čtvrtek 25.4.2024 se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do Památníku Terezín. Museli si trošku přivstat, protože cesta trvala 4 hodiny. V památníku jsme navštívili Malou pevnost, kde...

pokračovat ve čtení

„ÚČA MUSÍ PRYČ“

V pátek 26.4.2024 žáci 8.A navštívili divadlo v Šumperku. Čekalo tam na ně představení s názvem „ÚČA MUSÍ PRYČ“. Už samotný název představení zaujal a všichni se do divadla moc těšili. Žáci byli...

pokračovat ve čtení

Vůně dřeva 2024

Dne 12. dubna 2024 se konalo krajské finále již tradiční soutěže Vůně dřeva, kterou pořádala Škola řemesel ze Šumperku. Do tohoto finále se probojovalo 20 nejlepších žáků předchozích kol soutěže....

pokračovat ve čtení

Den Země

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Původně vycházel z oslavy Planety Země při jarní rovnodennosti. Dnes má tento svátek za cíl oslavit krásu a pestrost přírody a...

pokračovat ve čtení

Návštěva knihovny 1.A

Dne 9.4. navštívili žáci 1.A místní knihovnu, kde paní knihovnice Dáša Šmotková a Lenka Tomíčková si připravily překvapení ve velké krabici. Děti hádaly, co tam může být. Byla tam knížka Dášeňka...

pokračovat ve čtení

Velikonoční laťka

V úterý 2.4. proběhla v tělocvičně soutěž ve skoku vysokém – Velikonoční laťka. Přihlášení žáci druhého stupně soutěžili v kategoriích chlapci x dívky jednotlivých ročníků. Užili si atmosféru závodů...

pokračovat ve čtení

Hanušovice společné

MAS Horní Pomoraví uspořádala 15. března 2024 v Kulturním domě v Hanušovicích kulturní akci Hanušovice společné, která byla vrcholným bodem série aktivit podporovaných grantem z Fondů EHP/Norska...

pokračovat ve čtení

Veselé zoubky

Naše škola se zapojila do projektu organizovaného společností DM drogerie určeného pro prvňáky „Veselé zoubky“. Cílem akce bylo seznámit děti zábavnou formou se správnou technikou čištění zoubků....

pokračovat ve čtení

Návštěva knihovny

Městská knihovna v Hanušovicích přihlásila naše prvňáčky do projektu „Brzy budu čtenářem“. V rámci tohoto projektu absolvovali hanušovičtí prvňáci první návštěvu, ze které byli všichni maximálně...

pokračovat ve čtení

Brännballový turnaj

Dne 21.12. 2023 uspořádali žáci devátých ročníků pro své mladší spolužáky z druhého stupně turnaj ve hře zvané Brännball. Turnaje se zúčastnilo všech sedm tříd. Zhruba patnáctičlenná družstva na...

pokračovat ve čtení

Loučenská vločka 2023

Hanušovický pěvecký sbor s radostí přijal pozvání na Loučenskou vločku. Jedná se o tradiční festival dětských pěveckých sborů, kterého se zúčastnilo ve dnech 23. 11. – 24. 11. 2023 na čtyřech...

pokračovat ve čtení

Halloween na 1. stupni

Dne 31.10. proběhl ve třídách 1. stupně již tradiční projektový den Halloween. Děti přišly v různých strašidelných kostýmech nebo maskách a těšily se, co je čeká. Na tento den jsme se připravovali...

pokračovat ve čtení

Přírodovědný Klokan

V pondělí 9. 10. 2023 se uskutečnila na naší škole soutěž Přírodovědný Klokan. 24 soutěžních úloh z matematiky fyziky, přírodopisu a zeměpisu řešilo celkem 52 žáků naší školy z 8. a 9. tříd. Mezi...

pokračovat ve čtení

Dětský den v H-parku

Již druhým rokem uspořádal hanušovický hasičský sbor připravil pro děti z prvního stupně v rámci dne dětí krásnou akci v H-parku. Pro děti bylo i letos nachystáno spoustu stanovišť. Mohly si...

pokračovat ve čtení

Besídka k Svátku matek

Žáci 1.A si připravili pro své maminky besídku k Svátku matek. Uskutečnila se dne 18.5.2023 v 15:30 h. Připravili si pro ně pásmo básniček, písniček a scénku O Červené Karkulce. Věnovali přípravě...

pokračovat ve čtení

TECHNOhrátky 2023

Ve středu 3. května 2023 se deset vybraných žáků osmých ročníků naší školy zúčastnila tradiční akce s názvem TECHNOhrátky spolupořádané Pardubickým krajem. Na této akci bylo žákům představeno...

pokračovat ve čtení

Exkurze na Floru Olomouc

Ve čtvrtek 20.4.2023 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili exkurze na Floru Olomouc. Ještě předtím navštívili v rámci výuky přírodopisu Javoříčské jeskyně. Kromě krásné krápníkové výzdoby děti...

pokračovat ve čtení

Zápis do první třídy

Jako každý rok, tak i letos, se naši předškoláčci účastnili projektu „Cesta do školy“, jehož cílem bylo seznámit je s prostředím školy a jejich budoucími učitelkami. Bylo pěkné pozorovat, jak se...

pokračovat ve čtení

Průkaz cyklisty

Ve středu 19. dubna 2023 se vydali žáci čtvrtých tříd do Mohelnice na dopravní hřiště složit zkoušky, aby získali Průkaz cyklisty. Průkaz cyklisty je osvědčení, které opravňuje žáky starší deseti...

pokračovat ve čtení

Snídaňový klub

Ve středu před velikonočními prázdninami žáci prvního stupně první vyučovací hodinu společně posnídali ve třídách. V některých třídách se chystaly toasty, jinde sandwiche, dále zdravé snídaně –...

pokračovat ve čtení

Den Země ve 2.A

V pátek 21.dubna se naše třída věnovala svátku, který slaví lidé napříč celým světem. Den Země připadá každoročně na 22. dubna a jeho cílem je propagace a podpora životního prostředí. Začali jsme...

pokračovat ve čtení

Velikonoční laťka

V úterý 4.4. proběhla v tělocvičně soutěž ve skoku vysokém – Velikonoční laťka. Přihlášení žáci druhého stupně soutěžili v kategoriích chlapci x dívky jednotlivých ročníků. Užili si atmosféru závodů...

pokračovat ve čtení

Zlatý Ámos

Začalo to jednoho podzimního dne, kdy Magdalena Pavlů z 5.A přišla s návrhem přihlásit paní učitelku Radku Kotrašovou do soutěže Zlatý Ámos. Znamenalo to zajistit nezbytné podpisy pro účast a napsat...

pokračovat ve čtení

Lyžařské výcviky 2023

Na začátku letošní zimy to se sněhem vypadalo velmi špatně. Nakonec ale přece sníh napadl a nám se podařilo uspořádat tři lyžařské výcviky. Vedení školy zařídilo grand, ze kterého byly dětem hrazeny...

pokračovat ve čtení

Přednáška včelaře

V úterý 7. února 2023 navštívil hanušovickou školu předseda základní organizace Českého svazu včelařů pan Pavel Cimala. V některých třídách prvního stupně si s dětmi popovídal o včelařství....

pokračovat ve čtení

8.A a 8.B v Olomouci

7.12. se žáci tříd 8.A a B zajeli podívat na adventní Olomouc. Z vlakového nádraží jsme se prošli až na Dolní náměstí. Tam si žáci prohlédli již otevřené stánky na vánočně vyzdobeném náměstí,...

pokračovat ve čtení

Soutěž Vůně dřeva

Stejně jako v minulém školním roce se zájemci z řad žáků 8 ročníků 9.12.2022 zúčastnili soutěže Vůně dřeva, kterou pořádala Škola řemesel ze Šumperku. V prvním kole bylo jejich úkolem vyrobit podle...

pokračovat ve čtení

Andělská třída 2.B

Naše třída se 5. prosince proměnila v andělskou kancelář, aby pomohla Mikuláši s nadílkou. Po rozcvičce andělé rozhodovali, kdo z dětí si nadílku zaslouží a kdo může čekat spíše uhlí. Následovalo...

pokračovat ve čtení

Halloween 9.B + 1.B

V úterý 25.10.2022 si naše třída 9.B připravila „ Halloweenskou“ akci pro letošní prvňáčky z 1.B. V průběhu dne si děti vyrobily papírovou čarodějnici a na stanovištích plnily úkoly, které jsme si...

pokračovat ve čtení

Halloween ve třídě 2.A

Dne 25.10. proběhl u nás ve třídě již tradiční projektový den Halloween. Děti přišly v různých strašidelných kostýmech nebo maskách a těšily se, co je čeká. Na tento den jsme se připravovali již...

pokračovat ve čtení

Halloween v 2.B

Dne 24.10. proběhl v naší třídě Halloween. Přípravám jsme se věnovali již několik týdnů předtím a to především výzdobě, která nám sloužila i jako učební pomůcka. Celý den se halloweenská tématika...

pokračovat ve čtení

Magický Senegal

Ve čtvrtek 22. září 2022 se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili populárně naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 v Šumperku v kině OKO. Planeta Země 3000 je projekt s...

pokračovat ve čtení

TECHNOhrátky 2022

V úterý 27. září se patnáct vybraných žáků devátých ročníků ZŠ Hanušovice zúčastnilo v Králíkách tradiční akce s názvem TECHNOhrátky, spolupořádané Pardubickým krajem. Na této akci bylo žákům...

pokračovat ve čtení

Vůně dřeva

Dne 18. března se naši žáci osmého ročníku zúčastnili prvního kola soutěže Vůně dřeva, pořádanou Střední školou řemesel v Šumperku. V prvním kole měli žáci v časové dotaci 4 hodin vyrábět malou...

pokračovat ve čtení

Hodina s knihou

„Žijeme pro knihy a je to sladké poslání ve světě upadajícím a zmítaném nepořádkem.“ (Umberto Eco, Jméno růže)   V pátek 1. 4. 2022 zavítali žáci 9.B – Jakub Rajnoha a Daniel Sekanina do třídy...

pokračovat ve čtení

Poděkování

Ve spolupráci města Hanušovice, ZŠ a MŠ Hanušovice a MAS Horní Pomoraví proběhla 23. března 2022 materiální sbírka na vybavení pokojů a kuchyně v Penzionu Formanka. Velký dík patří všem rodičům,...

pokračovat ve čtení

Zpátky na lyžák

Konečně jsme mohli po dvou letech opět uspořádat lyžařský výcvik. Přednost dostali žáci těch ročníků, kteří mají lyžařský výcvik ve Školním vzdělávacím programu naší školy a mají ho tedy povinný a...

pokračovat ve čtení

Halloween 2.A

V pondělí 25. 10. jsme měli další projektový den, tentokrát Halloween. Na tento den jsme se moc těšili. Do školy jsme přišli v maskách. Vyzdobili jsme si strašidelně třídu a udělali...

pokračovat ve čtení

Halloween v 1.B

Náš hallooweenský den začal přípravou a to převlečením do strašidelných kostýmů, protože bez převleků by to nebyl Halloween. Vzápětí následoval pohyb po třídě s děsivými grimasami, kdy jsme se...

pokračovat ve čtení

Už jsem čtenář 2.A

Naše třída se také zapojila 30.9.2021 do projektu knihovny - ,,Už jsem čtenář“. Program připravily paní knihovnice Lenka Tomíčková a Dáša Šmotková. Děti plnily připravené úkoly, prohlédly si knížky...

pokračovat ve čtení

TECHNOhrátky 2021

Ve středu 22.září 2021 se dvacítka zájemců z řad žáků osmých a devátých ročníků zúčastnila již tradiční akce s názvem TECHNOhrátky spolupořádané Pardubickým krajem, kde jim bylo představeno Střední...

pokračovat ve čtení

Jablíčkový den ve 2.B

S některými kolegyněmi na I. stupni jsme se dohodly, že našim dětem učení ve škole trochu zpestříme. Využily jsme toho, že na podzim se sklízejí jablka a celý pátek 8. 10. jsme právě jablíčkům...

pokračovat ve čtení

2.B v knihovně

Každý rok paní knihovnice chystají pro prvňáčky několik návštěv městské knihovny, kdy je během poslední návštěvy pasují na čtenáře. Kvůli hygienickým opatřením minulý školní rok naši loňští prvňáčci...

pokračovat ve čtení

Bílá pastelka 2021

Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic! Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos sbírka Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11. - 13. října, v plném...

pokračovat ve čtení

Sběr papíru

Dne 3.11.2021 od 10.00 do 16.00 hod. se uskuteční sběr papíru před hlavním vchodem do tělocvičny ZŠ Hanušovice. Pro lepší manipulaci a skládání do kontejneru Vás žádáme, aby papír byl suchý a...

pokračovat ve čtení

Den policistou 2021

Ve čtvrtek 16. září 2021 se uskutečnila na Územním odboru Policie České republiky v Šumperku ve spolupráci s Vilou Doris v Šumperku již tradiční – prezentačně-soutěžní aktivita: „Den...

pokračovat ve čtení

Vítání prvňáčků

Dne 1. září proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků i ve třídě 1.A. Po příchodu do třídy se děti ocitly v tajuplném vesmíru, kde společně s paní učitelkou a jejími pomocnicemi prozkoumávali vesmírný...

pokračovat ve čtení

© 2010 - 2024 ZŠ a MŠ Hanušovice

Výhradní práva na veškeré materiály na webu zshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu zshanusovice.cz a to pouze písemnou formou.