Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Informace – kategorie škola

Předávání Slabikářů 1.A

Ani jsme se nenadáli a je tu listopad. Pro prvňáčky je to však velmi významný měsíc. Seznámili se již s prvními písmenky, začali skládat slabiky a první slova a zaslouží si tedy dostat svůj první...

pokračovat ve čtení

Halloween 2.A

V pondělí 25. 10. jsme měli další projektový den, tentokrát Halloween. Na tento den jsme se moc těšili. Do školy jsme přišli v maskách. Vyzdobili jsme si strašidelně třídu a udělali...

pokračovat ve čtení

Halloween v 1.B

Náš hallooweenský den začal přípravou a to převlečením do strašidelných kostýmů, protože bez převleků by to nebyl Halloween. Vzápětí následoval pohyb po třídě s děsivými grimasami, kdy jsme se...

pokračovat ve čtení

Už jsem čtenář 2.A

Naše třída se také zapojila 30.9.2021 do projektu knihovny - ,,Už jsem čtenář“. Program připravily paní knihovnice Lenka Tomíčková a Dáša Šmotková. Děti plnily připravené úkoly, prohlédly si knížky...

pokračovat ve čtení

© 2010 - 2021 ZŠ a MŠ Hanušovice

Výhradní práva na veškeré materiály na webu zshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu zshanusovice.cz a to pouze písemnou formou.