Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Žáci Základní školy v Hanušovicích se nedávno zapojili do fascinující soutěže „Můj dům, moje město“, pořádané Střední školou řemesel v Šumperku. Soutěž měla za cíl vytvořit miniaturu domku z miniaturních pálených cihel, spojených speciální maltou.

Všichni účastníci projevili obdivuhodné úsilí a zapálení pro práci s malými cihlami. Odborná porota, složená z učitelů ze střední školy, měla nesmírně těžký úkol vybrat, kdo bude reprezentovat školu ve finálovém kole mezi čtyřmi školami z kraje. Po pečlivém hodnocení byla vybrána trojice finalistů, kteří budou náležitě reprezentovat Základní školu v Hanušovicích. Jaroslav Mrázek, Štěpán Katzer a Ngo Minh Chau se stali hrdými zástupci školy a postoupili do finálového kola.

Všichni soutěžící žáci obdrželi drobné dárky a pamětní list za své zapojení a úsilí. Jejich odhodlání a práce jsou zářným příkladem pro ostatní studenty a inspirovala školní společenství k hrdosti na jejich úspěchy.
Přejme našim finalistům Jaroslavu, Štěpánovi a Sabině Ngo hodně štěstí a úspěchu v nadcházejícím finálovém klání, kde budou reprezentovat nejen svou školu, ale i celé Hanušovice.

Bc. Jan Vrba