Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Články 2023

Exkurze 8.A do předvánoční Olomouce

V úterý 12.12. žáci 8.A navštívili adventní Olomouc. Z vlakového nádraží se prošli až na Dolní náměstí, které je krásně vánočně vyzdobené! Někteří dokoupili pár vánočních dárků a přes Horní náměstí a Tržnici se dostali až do obchodního centra Šantovka. Tam si žáci...

pokračovat ve čtení

Potěšili jsme naše nejmenší

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 zavítali v dopoledních hodinách žáci recitačního kroužku a pěveckého sboru do Mateřské školy v Hanušovicích se svým vánočním programem. Cílem této návštěvy bylo potěšit naše nejmenší a zároveň rozvíjet spolupráci mezi Základní školou a...

pokračovat ve čtení

Mikuláš na prvním stupni

Tradici sv. Mikuláše jsme si na prvním stupni připomněli 4. a 5. prosince. Sice ne obchůzkou čerta, anděla a Mikuláše, jak ji známe, ale aktivitami s mikulášskou tématikou. Děti si mohly v tělocvičně vyzkoušet svou zdatnost různými úkoly pod dohledem čertů a andělů a...

pokračovat ve čtení

Loučenská vločka 2023

Hanušovický pěvecký sbor s radostí přijal pozvání na Loučenskou vločku. Jedná se o tradiční festival dětských pěveckých sborů, kterého se zúčastnilo ve dnech 23. 11. – 24. 11. 2023 na čtyřech koncertech celkem dvacet sborů z celé České republiky. Slavíci z Hanušovic...

pokračovat ve čtení

ZMĚNA PLATNOSTI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vážení rodiče, na základě novely zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících s účinností od 1. ledna 2024 stanovuje úplatu za školní družinu zřizovatel. Na základě rozhodnutí rady města ze dne 6. 11. 2023 je úplata stanovena s účinností od 1. 9. 2024 Úplata za...

pokračovat ve čtení

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2023/2024 50. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 30. 11. 2023 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a...

pokračovat ve čtení

Pan místostarosta se setkal se žáky ZŠ

V pátek 1. prosince 2023 jsme přivítali v hodině občanské výchovy ve třídě 9.A a 9.B pana místostarostu města Hanušovic a tajemníka Rudy nad Moravou – pana Bc. Jaroslava Mrázka. Přiblížil nám fungování demokratického státu na úrovni města v podobě 15členného...

pokračovat ve čtení

Exkurze na Městský úřad Hanušovice

Ve středu 22. listopadu se čtvrťáci v rámci hodin vlastivědy, ve které aktuálně probírali téma „Česká republika – demokratický stát“, vydali na exkurzi na Městský úřad Hanušovice. Na městském úřadě se dětí ujal pan tajemník Martin Mlynář, který jim nejprve ve...

pokračovat ve čtení

Velký úklid v 1. oddělení ŠD

V patek 10.11. 2023 se v 1.oddělení školní družiny uskutečnila dětmi ,,velmi oblíbená" akce, kterou jsme pojmenovali ,, Akce-velký úklid". I přes počáteční odpor, brblání si pod nosem, nechuť do práce, nakonec zvítězilo odhodlání všech dětí a práce nám všem šla od...

pokračovat ve čtení

Strom přání v 1. oddělení ŠD

Milá maminko a tatínku, my jsme si s dětmi místo tradičního dopisu pro Ježíška vyrobili s předstihem prvního sněhu STROM PŘÁNÍ. Pokud váháte nebo nemáte představu o dárcích pro vaše ratolesti, přijďte k nám na návštěvu nakouknout do lístku vašeho děťátka. Možná budete...

pokračovat ve čtení

Soutěž Můj dům, moje město 2023

Žáci Základní školy v Hanušovicích se nedávno zapojili do fascinující soutěže "Můj dům, moje město", pořádané Střední školou řemesel v Šumperku. Soutěž měla za cíl vytvořit miniaturu domku z miniaturních pálených cihel, spojených speciální maltou. Všichni účastníci...

pokračovat ve čtení

21. ročník setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje

Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří každoroční setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. Střední škola řemesel...

pokračovat ve čtení

Slavnostní předávání Slabikářů

Od začátku školního roku uběhly již téměř tři měsíce. Naši prvňáčci už zvládli velký kus práce! Naučili se orientovat ve škole, počítat do pěti, číst a psát několik písmen. A nastal tedy už čas rozloučit se s Živou abecedou a pustit se do čtení ve Slabikáři....

pokračovat ve čtení

Halloween na 1. stupni

Dne 31.10. proběhl ve třídách 1. stupně již tradiční projektový den Halloween. Děti přišly v různých strašidelných kostýmech nebo maskách a těšily se, co je čeká. Na tento den jsme se připravovali již několik týdnů, a to především výrobou různých dekorací jako jsou...

pokračovat ve čtení