Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Doučování

Vážení rodiče, milí žáci,
naše škola je zapojena do „Národního plánu doučování“, jehož cílem je zmírnit negativní důsledky distanční výuky v minulých školních letech. Níže je uveden odkaz na dokument, který objasňuje kritéria výběru žáků do doučování. Pokud se doučování bude týkat vašeho dítěte se dozvíte od jeho třídního učitele, který vás bude kontaktovat obvyklou cestou. Dále je také níže uveden odkaz na termíny doučování jednotlivých pedagogických pracovníků naší školy. 

Pokud byste k doučování měli nějaké dotazy, kontaktujte prosím třídní učitele nebo učitele vašeho dítěte, popřípadě vedení školy. Další informace obecné povahy můžete nalézt také na webových stránkách, které byly k tématu doučování spuštěny.

© 2010 - 2023 ZŠ a MŠ Hanušovice

Výhradní práva na veškeré materiály na webu zshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu zshanusovice.cz a to pouze písemnou formou.