Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Školská rada při ZŠ a MŠ Hanušovice

 

Nová devítičlenná školská rada při ZŠ a MŠ Hanušovice, která je zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. Školského zákona a vykonává činnosti na základě § 168 zákona 561/2004 Sb. Školského zákona, měla své zahajovací zasedání 9. 10. 2023 v budově školy.

Členové školské rady jsou:

Zvolení zástupci rodičů
– Petra Urcová – předsedkyně školské rady
– Hana Fojtíková
– Veronika Miháliková

Zvolení zástupci pedagogických pracovníků školy
– Petr Jorda
– Radka Kotrašová
– Magdaléna Pazderová

Jmenovaní zástupci zřizovatel
– Marek Kostka
– Jaroslav Mrázek
– Ondřej Vilček

Podněty pro jednání školské rady spadající pod § 168 zákona 561/2004 Sb. Školského zákona mohou být posílány k rukám předsedy školské rady na e-mail skolskarada@zshanusovice.cz nebo kterémukoliv členovi školské rady.


Dokumenty a zápisy ze zasedání školské rady

© 2010 - 2024 ZŠ a MŠ Hanušovice

Výhradní práva na veškeré materiály na webu zshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu zshanusovice.cz a to pouze písemnou formou.