Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Naše škola je zapojena do projektů

Učíme se spolu pro život IV

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005931
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na inovativní vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání.

Společné vzdělávání
v ZŠ Hanušovice

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2
NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

ZŠ Hanušovice – modernizace učeben

Cílem projektu modernizace čtyř učeben základní školy využívaných pouze pro výuku žáků na 1. a 2. stupni ZŠ Hanušovice s přímou vazbou na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Z důvodu vnitřních barier hlavní budovy je součástí projektu pořízení mobilní kompenzační pomůcky.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

HANUŠOVICE SPOLEČNÉ

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425
Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_19_078 pro Implementaci KAP II v prioritní ose 3OP

© 2010 - 2024 ZŠ a MŠ Hanušovice

Výhradní práva na veškeré materiály na webu zshanusovice.cz jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Veškeré zobrazené fotografie a obrazové materiály jsou chráněny autorským zákonem, svolení s použitím fotografií a obrazových materiálů webu může udělit výhradně majitel webu zshanusovice.cz a to pouze písemnou formou.