Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V rámci prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání navštívila paní Bc. Michaela Vrbová, DiS. v souvislosti s projektem MAS HORNÍ POMORAVÍ – Hanušovice – Společné – vyučovací hodiny občanské výchovy 7. – 9. ročníku. Doprovázela jí paní Bc. Tina Rozsypalová, DiS.

Názornou formou seznámila přítomné žáky s následujícími tématy:

 • Výhody a nevýhody dalšího vzdělávání.
 • Právní odpovědnost: uzavírání smluv – pracovní, přepravní, dluhy.
 • Co nám platí stát?
 • Vyplatí se pracovat?
 • Co budu mít, až budu v důchodu?
 • Za co stát platí nejvíce?
 • Hodnoty v životě a co od života chci.
 • Co se ode mě očekává?
 • Co vlastně chci já?
 • Co/kdo mi ve škole pomůže v rozhodování?
 • Znáte pojmy?
  • Kreditní karta
  • Debetní karta
  • Půjčka
  • Splatnost
  • Přebírání pošty
  • Do vlastních rukou
  • Složenka
  • Fikce doručení
  • Jistina
  • Úrok
  • Smluvní pokuta
  • Exekuce
  • Bankrot
  • Insolvence
 • Příčiny zadlužení a exekuce.
 • Co je důležité pro život?

Žáci se aktivně zapojili do diskuze uváděním příkladů z vlastního života. Mnozí z nich příjemně překvapili svými odbornými znalostmi.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující občanské výchovy 7. a 9. ročníků