Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

– Do Šumperka, klášterního kostela Zvěstování P. Marie
– V pátek 19. května 2023 v 18.00 hodin na Jarní koncert
– V sobotu 20. května 2023 ve 13.00 hodin na Zlatou lyru

Zveme všechny rodiče a prosíme, přiveďte své přátele a známé a postarejte se o dostatek dobrého obecenstva. Děti si zaslouží za svou výjimečnou práci i výjimečnou pozornost nejen Vaši, ale i širší veřejnosti. Doufáme v hojnou účast a podpořte zdařilé i případně méně zdařilé výkony všech účinkujících velkým potleskem.

V pátek na klavírním koncertě žáků ze třídy pana učitele Pavla Hrdiny je jedním z hostů dětský pěvecký sbor Slavíci z Hanušovic. Mimo jiné budete mít také možnost slyšet tóny Smetanovy Vltavy v klavírní úpravě pro 4 ruce.

V sobotu budou Slavíci z Hanušovic jedním ze sborů, které přijaly účast na nesoutěžní přehlídce pěveckých sborů z celé České republiky – Zlatá lyra a v závěru koncertu všechny přítomné sbory společně zazpívají.

Těšíme se na shledání s Vámi. Děkujeme za Vaši podporu!