Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Upozornění školní jídelny!

Z důvodu přetrvávajících technických problémů se bude do 22. 12. 2021 stále vařit jen oběd č. 1, bez možnosti volby obědu č. 2. Strávníci, kteří mají nahlášené obědy č. 2, budou automaticky přehlášeni na odběr obědu č. 1, pokud si oběd...

Předávání Slabikářů 1.A

Ani jsme se nenadáli a je tu listopad. Pro prvňáčky je to však velmi významný měsíc. Seznámili se již s prvními písmenky, začali skládat slabiky a první slova a zaslouží si tedy dostat svůj první Slabikář. Třída 9.A se rozhodla připravit prvňáčkům...

Informace k rodičovským schůzkám

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální hygienické situaci jsme nuceni třídní schůzky, které se měly uskutečnit v pondělí 15. 11. 2021 ve škole, zrušit. Třídní učitelé vašich dětí vás budou informovat o tom, jakou formou třídní schůzky v týdnu...

Organizace výuky od 8.11.2021

V pondělí 8. a 15. 11. proběhne ve škole samotestování žáků. Žáci si provedou samotest při příchodu do třídy před první vyučovací hodinou (stejně to platí i pro žáky, kteří chodí do ranní družina – test si dělají až ve třídě). Na základě...

Halloween 2.A

V pondělí 25. 10. jsme měli další projektový den, tentokrát Halloween. Na tento den jsme se moc těšili. Do školy jsme přišli v maskách. Vyzdobili jsme si strašidelně třídu a udělali výzdobu chodby. Celý den jsme plnili připravené...

Halloween v 1.B

Náš hallooweenský den začal přípravou a to převlečením do strašidelných kostýmů, protože bez převleků by to nebyl Halloween. Vzápětí následoval pohyb po třídě s děsivými grimasami, kdy jsme se snažili zahnat zlé duchy. Dále jsme společně oživili...