Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Články kategorie Škola

Besídka k Svátku matek

Žáci 1.A si připravili pro své maminky besídku k Svátku matek. Uskutečnila se dne 18.5.2023 v 15:30 h. Připravili si pro ně pásmo básniček, písniček a scénku O Červené Karkulce. Věnovali přípravě poctivě několik týdnů a měli veliký úspěch. Přišly nejen maminky, ale...

pokračovat ve čtení

TECHNOhrátky 2023

Ve středu 3. května 2023 se deset vybraných žáků osmých ročníků naší školy zúčastnila tradiční akce s názvem TECHNOhrátky spolupořádané Pardubickým krajem. Na této akci bylo žákům představeno Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách. Hlavním cílem projektu...

pokračovat ve čtení

Návštěva šumperského divadla

V pátek 5. května 2023 navštívili všichni žáci 1. stupně se speciální třídou představení šumperského divadla Rychlebské pohádky. Hercům se podařilo skvěle ztvárnit některé z příběhů čtyř knih Pohádek a pověstí z Rychlebských hor. Kratičké příběhy jsou založené nejen...

pokračovat ve čtení

Den Země čtvrtých a pátých ročníků

Žáci čtvrtých a pátých ročníků oslavili páteční dopoledne Den Země v Šumperku. Vila Doris uspořádala v prostorách parku kolem Kulturního domu již tradiční akci. Děti měly možnost na osmnácti stanovištích plnit nejrůznější úkoly týkající se ekologie a zachování celé...

pokračovat ve čtení

Anglická přednáška – Canada, Alaska

Jako již tradičně naši školu dne 2.5.a 3.5. navštívil anglický lektor Mgr. Karel Kocůrek, který má velikou zálibu v cestování. Letos si pro nás připravil anglickou přednášku na téma Canada, Alaska. Přednášky probíhaly ve dvou dnech pro 1. a 2.stupeň v anglickém...

pokračovat ve čtení

Exkurze na Floru Olomouc

Ve čtvrtek 20.4.2023 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili exkurze na Floru Olomouc. Ještě předtím navštívili v rámci výuky přírodopisu Javoříčské jeskyně. Kromě krásné krápníkové výzdoby děti zaujalo velké množství netopýrů, kteří v jeskyních dospávali svůj zimní...

pokračovat ve čtení

Krajské finále soutěže Vůně dřeva

Dne 21. dubna 2023 se konalo krajské finále již tradiční soutěže Vůně dřeva, kterou pořádala Škola řemesel ze Šumperku. Do tohoto finále se probojovalo 20 nejlepších žáků předchozích kol soutěže. Naši školu reprezentovali Nela Klugová a Pavel Zahradníček, oba žáci...

pokračovat ve čtení

Zápis do první třídy

Jako každý rok, tak i letos, se naši předškoláčci účastnili projektu „Cesta do školy“, jehož cílem bylo seznámit je s prostředím školy a jejich budoucími učitelkami. Bylo pěkné pozorovat, jak se prvotní obavy dětí postupně rozplynuly a s přibývajícími návštěvami se do...

pokračovat ve čtení

Den Země prvních až třetích ročníků

O tom, že je potřeba naši Zemi chránit a starat se o ni, si žáci prvních až třetích ročníků povídali se svými učitelkami v rámci projektu ke Dni Země, který se na hanušovické škole uskutečnil ve středu 26. 4. Své nově nabyté znalosti si potom mohli ověřit v prostorách...

pokračovat ve čtení

Návštěva knihovny v Hanušovicích

Dne 27.4. třída 4.B navštívila hanušovickou knihovnu, kde pro nás paní knihovnice připravily besedu o knihovně a soutěže o sladké odměny. Děti měly možnost si prohlédnout knihovnu, povídaly si o tom, jak se mohou stát čtenářem, jak to v knihovně probíhá, a nakonec si...

pokračovat ve čtení

Průkaz cyklisty

Ve středu 19. dubna 2023 se vydali žáci čtvrtých tříd do Mohelnice na dopravní hřiště složit zkoušky, aby získali Průkaz cyklisty. Průkaz cyklisty je osvědčení, které opravňuje žáky starší deseti let k tomu, aby mohli jezdit na silnici bez doprovodu dospělé osoby....

pokračovat ve čtení

Snídaňový klub

Ve středu před velikonočními prázdninami žáci prvního stupně první vyučovací hodinu společně posnídali ve třídách. V některých třídách se chystaly toasty, jinde sandwiche, dále zdravé snídaně – jogurt, ovoce, cereálie a nechybělo ani sladké pečivo – tentokrát...

pokračovat ve čtení

Počítačový kurz pro seniory

ZŠ a MŠ Hanušovice pořádají POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY Základní obsluha PC a notebooku Emailová komunikace Internet v praxi Psaní a úprava textu Bezpečnost a soukromí TERMÍNY: 15, 17, 22, 24 a 29 května 2023 vždy od 15 - 16:30 hod. MÍSTO:  počítačová učebna ZŠ...

pokračovat ve čtení

Den Země ve 2.A

V pátek 21.dubna se naše třída věnovala svátku, který slaví lidé napříč celým světem. Den Země připadá každoročně na 22. dubna a jeho cílem je propagace a podpora životního prostředí. Začali jsme úvodním příběhem, ze kterého jsme se dozvěděli, co to vlastně Den Země...

pokračovat ve čtení

Exkurze 7.tříd do Holic a Hradce Králové

Ve čtvrtek 13.4.2023 se žáci naší školy vydali na exkurzi, která navazovala na učební látku v hodinách zeměpisu a přírodopisu. Exkurze se zúčastnilo celkem 36 žáků. Naše cesta vedla nejdříve do Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Paní průvodkyně nás seznámila...

pokračovat ve čtení

Velikonoční laťka

V úterý 4.4. proběhla v tělocvičně soutěž ve skoku vysokém – Velikonoční laťka. Přihlášení žáci druhého stupně soutěžili v kategoriích chlapci x dívky jednotlivých ročníků. Užili si atmosféru závodů hlasitě povzbuzováni diváky na tribuně. A jak závody dopadly:...

pokračovat ve čtení

Finále soutěže Můj dům – moje město

Ve čtvrtek 16.února 2023 se na Střední škole řemesel v Šumperku uskutečnilo finálové kolo soutěže Můj dům – moje město. Z nominačního kola, které se na této škole konalo v listopadu loňského roku za naši školu postoupili žákyně 7.ročníku Tereza Rajnohová, Tereza...

pokračovat ve čtení

Okresní kolo v recitaci

Ve středu 29.3. 2023 se v Šumperku uskutečnilo okresní kolo v recitaci. Organizaci opět zajišťovalo SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk. Naši Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích reprezentoval žák, který byl úspěšným postupujícím z okrskového kola – Martin Fojtík ze...

pokračovat ve čtení

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce

Dne 17.3.2023 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce na "Komíně" v Šumperku. Z našeho školního kola postoupili dva vítězové - Veronika Sklenářová z 9.B a Jan Vyroubal ze 7.B. Okresní olympiáda se skládala z konverzace na dané téma, schopnosti zareagovat na...

pokračovat ve čtení

Zlatý Ámos

Začalo to jednoho podzimního dne, kdy Magdalena Pavlů z 5.A přišla s návrhem přihlásit paní učitelku Radku Kotrašovou do soutěže Zlatý Ámos. Znamenalo to zajistit nezbytné podpisy pro účast a napsat krátkou charakteristiku třídní učitelky. Ve čtvrtek 23. 2. se Jana...

pokračovat ve čtení