Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý a ve středu 23. 4. – 24. 4. 2024 se členové dětského pěveckého sboru Slavíci z Hanušovic neučili ve škole, ale strávili dva dny na soustředění na Severomoravské chatě. Cílem tohoto soustředění bylo hlavně poctivě secvičit program na důležitá vystoupení, která Slavíky v dubnu a v květnu čekají. Vrcholem letošní sezóny bude účast Slavíků na nesoutěžním festivalu pěveckých sborů ZLATÁ LYRA v Šumperku, kde během jednoho dne na pěti koncertech vystoupí dětské pěvecké sbory z celé České republiky. Protože chceme Hanušovice reprezentovat co nejlépe, musíme se na svá vystoupení pečlivě připravit a času na pravidelných týdenních zkouškách sboru bývá málo.

Na zdravém horském vzduchu uprostřed Jeseníků jsme především tvrdě pracovali – cvičili nejrůznější pěvecké a hlasové techniky, nástupy, sóla. Zdokonalovali jsme výslovnost artikulačními cvičeními a trénovali hudební i textovou paměť. Abychom si neustálým zpěvem nezničili hlasivky, tak jsme přestávky trávili aktivním odpočinkem – sportovními aktivitami na dětském hřišti a procházkou na Svatou Trojici.

Celé soustředění probíhalo ve veselé a přátelské atmosféře a děti si domů odvážely plno zážitků. Někteří nejmladší členové sboru projevili odvahu a statečnost, když zvládli poprvé v životě spaní mimo domov bez maminky. Soustředění také přispělo k posílení zdravých vztahů mezi dětmi a stmelilo celý sborový kolektiv. Pochvalu si zaslouží i starší děti, které dokázaly obětavě pomoci mladším kamarádům a paní asistentka Táňa Mikšíková za neustálou péči o všechny děti.

Veliké poděkování patří našemu zřizovateli – Město Hanušovice – za velmi štědrý finanční příspěvek, bez kterého bychom soustředění vůbec nemohli zrealizovat. Další díky patří majitelům Severomoravské chaty, kteří se o nás vzorně starali a dětem moc chutnala zdejší strava. Bezpečně nás dovezly autobusy firmy VOBUS. Také děkujeme za podporu vedení hanušovické školy a rodičů zpěváčků. Moc si vážíme pomoci pana učitele Pavla Hrdiny, který nás po celou dobu doprovázel na klavír a paní učitelky Mariany Felnerové, která s námi neúnavně trénovala a zpívala.

Mgr. Dagmar Pěničková