Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V sobotu 27. dubna 2024 v 16:00 hodin vystoupili žáci Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích s připraveným kulturním programem u příležitosti stavění májky a pálení čarodějnic. Děti z mateřské školy se pochlubily dvěma tanečky, pěvecký sbor – Slavíci z Hanušovic – pod vedením Mgr. Mariany Felnerové a za hudebního doprovodu pana Pavla Hrdiny obohatil program pěknými písničkami. Zdařilé vystoupení žáků recitačního kroužku pod vedením paní PaedDr. Vladimíry Žídkové bylo zaměřeno k blížícímu se Dni matek. Poté následovalo stavění májky, které všichni zúčastnění s napětím pozorovali. Malé i velké čarodějnice se shromáždily u připraveného ohniště, které bylo po odpočítávání slavnostně zapáleno. Nejkrásnější čarodějnice si před pódiem zatančily v moderním rytmu a následně byly odměněny členkami kulturní komise podobně jako ostatní vystupující děti. Na přítomné účastníky čekalo výborné pohoštění a dobré pití. K dispozici bylo ohniště na opečení vlastních párků. Příjemnou večerní atmosféru naladila hudební skupina NOA se skvělým repertoárem.

Děkujeme organizátorům a všem, kteří se na této zdařilé akci podíleli, za doprovodu hřejivých slunečních paprsků a dobré nálady.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
vedoucí recitačního kroužku