Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V předešlých dnech žáci 3.A a 3.B pod vedením paní učitelky Janočkové a Navrátilové vystoupili se svým představením pro mateřskou školu a spolužáky na 1.stupni. Žáci ze 3.A si připravili hudebně-pohybové vystoupení na dvě písničky v anglickém jazyce a třída 3.B secvičila pohádku Boudo, budko v anglické verzi. Zábavnou formou tak třeťáci naučili své mladší kamarády pár anglických slovíček a předvedli, co již v rámci výuky anglického jazyka dovedou. Odměnou jim byl bouřlivý potlesk a úsměvy na tvářích dětí.

Petra Navrátilová