Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

MAS Horní Pomoraví uspořádala 15. března 2024 v Kulturním domě v Hanušovicích kulturní akci Hanušovice společné, která byla vrcholným bodem série aktivit podporovaných grantem z Fondů EHP/Norska 2014-2021 v rámci Programu Lidská práva, jež usilují o vzájemné porozumění a propojení všech komunit.

Pro děti mateřských škol bylo dopoledne připraveno divadelní představení a pro žáky 7. až 9. ročníků ZŠ promítání filmu „V exekuci“ s následnou diskuzí s odborníky. Odpoledne se mohla hanušovická veřejnost seznámit s kreativním dílnami virtuální realitou, tradičními jídly a proběhla nejrůznější kulturní vystoupení.

Účast na této akci přijal i hanušovický pěvecký sbor Slavíci z Hanušovic a předvedl zde svůj jarní repertoár. Poděkování patří paní učitelce Marianě Felnerové, panu učiteli Pavlu Hrdinovi a všem účinkujícím zpěváčkům, kteří sklidili za své vystoupení zasloužený potlesk publika.

Mgr. Dagmar Pěničková