Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 15. května 2024 se deset vybraných žáků z osmých ročníků naší školy zúčastnilo tradiční akce nazvané TECHNOhrátky, kterou spolupořádal Pardubický kraj. Tato akce se konala ve Středním odborném učilišti opravárenském v Králíkách. Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu o tyto obory mezi žáky základních škol v Pardubickém kraji.

Naši žáci, spolu s žáky z dalších škol, měli možnost vyzkoušet si práci na různých odborných pracovištích. Zkusili si ruční obrábění kovů, svařování, včetně práce s virtuálním svařovacím simulátorem, opravy a údržbu osobních automobilů, strojní obrábění kovů, a dokonce si nanečisto vyzkoušeli autoškolu. Součástí akce byla také ukázka Integrovaného záchranného systému, kde se dětem věnovali policisté, hasiči a záchranáři. Měli také možnost seznámit se se zásahovou technikou.

Naši žáci se umístili na pěkném pátém místě v závěrečném vědomostním kvízu a v celkovém hodnocení soutěže, která probíhala po celý den.
Na závěr akce bylo pro děti připraveno drobné občerstvení. Počasí nám přálo, a tak jsme si celou akci společně s dětmi skvěle užili. Většinu našich žáků akce velmi zaujala a podle jejich slov jim pomůže při výběru budoucího povolání.

Bc. Jan Vrba, DiS.
Sociální pedagog školy