Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V hodinách čtení pracujeme s mnoha zajímavými texty na různá témata. Naším cílem je probudit v dětech zájem o čtení, knihy a rozvíjet jejich fantazii.

Díky paní učitelce Mgr. Marianě Felnerové se nám podařilo navázat kontakt se spisovatelkou Blankou Vaňkovou, která je autorkou knihy S kým žirafy snídají, plné ilustrovaných říkadel.
Autorka měla a má obrovskou radost, že jsme se věnovali její básni Co se šeptá po lese, a tak nám napsala dopis. Ocenila také přepis veršů a ilustrace paní tchořové ze zmíněné básně.

My ještě jednou děkujeme, máme obrovskou radost!

Bc. Petra Navrátilová