Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V neděli 12. května 2024 v odpoledních hodinách potěšili žáci z recitačního kroužku při Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích ve složení – Martin Fojtík, Tereza Hnátková, Natálie Pecháčková, Karolína Temňáková a Kristýna Záhorová svým zdařilým kulturním programem ke Dni matek maminky a babičky ze Svazu tělesně postižených občanů v našem městě. Pěkný přednes dětí pohladil jejich srdíčka a mnohé z přítomných dojal k slzám. Žáci měli velkou radost z připravených dárečků v podobě sladkých odměn – čokolády s oříšky a výborných bonbónů od paní Květoslavy Kulhánkové. Dětem moooc chutnala domácí roláda paní Šimkové. Vedoucí recitačního kroužku – paní učitelku PaedDr. Vladimíru Žídkovou potěšila hezká kytička s bonboniérou, které obdržela jako poděkování za připravené vystoupení žáků.

Děkujeme všem přítomným členům Svazu tělesně postižených v Hanušovicích za vřelé přijetí a bouřlivý potlesk za naše kulturní vystoupení. Poděkování náleží i paním knihovnicím z Městské knihovny v Hanušovicích – paní vedoucí Lence Tomíčkové a paní knihovnici Dáši Šmotkové, které nám pomáhaly s výběrem krásných básní určených k této příležitosti.

Těšíme se na opětovné setkání v příštím roce s Vámi všemi. Předsedkyni Svazu tělesně postižených v Hanušovicích – paní Kateřině Šustalové – děkujeme za milé pozvání a skvělou organizaci akce. Potěšila nás i pochvalná slova členky Svazu tělesně postižených ze Zábřehu, které se naše vystoupení líbilo natolik, že nás chtěla pozvat na jejich plánovanou akci, avšak odradila ji vzdálenost – Hanušovice – Zábřeh.

Dvě básně členky recitačního kroužku Kristýny Záhorové

PaedDr. Vladimíra Žídková
vedoucí recitačního kroužku