Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý 26. 3. 2024 se v prostorách Střediska volného času Doris Šumperk uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže, na které se sjeli nejlepší recitátoři z okolních základních škol a gymnázií, aby bojovali o postup do krajského kola. Soutěžící si mohli vybírat nejen texty z poezie, ale také z prózy.

Naši Základní školu a Mateřskou školu v Hanušovicích reprezentovali nadšení recitátoři postupující z okrskového kola:
Jan Koch, II.A
Martin Fojtík, V.A
Tereza Hnátková, VIII.B

Tito žáci, kteří postoupili z okrskového kola recitační soutěže netrpělivě očekávali, co jim přinese kolo okresní. Dočkali se 26. března, kdy jsme se společně autobusem vypravili do Šumperka. Při svých recitátorských vystoupeních se všichni velmi snažili podat co nejlepší výkon. Někteří z přednášejících překonávali i obrovskou trému. Všem recitátorům tak patří poděkování za jejich přípravu i předvedené výkony.

Zvítězit v tomto kole nebylo vůbec jednoduché a tentokrát se nám to díky opravdu silné konkurenci nepodařilo. Uznání si však bezesporu zaslouží všichni žáci, kteří se soutěže zúčastnili i pedagogové, kteří žáky na soutěž připravovali- paní učitelka Petra Unzeitigová, paní učitelka – Mgr. Dagmar Pěničková a paní učitelka – PaedDr. Vladimíra Žídková.

Už teď se těšíme, že si i v příštím roce poslechneme nové, ale i ty zkušené recitátory, kteří budou nejen sebe, ale i naši školu co nejlépe reprezentovat v jednotlivých kolech soutěže.

Táňa Mikšíková, asistentka pedagoga.