Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pátek 17. května 2024 vystoupili Slavíci z Hanušovic již tradičně na Jarním koncertě v Klášterním kostele v Šumperku a zaslouží si velikou pochvalu. Všichni Slavíci vzorně reprezentovali Hanušovice a pozorně si vyslechli celý hudební večer. Kromě klavírních vystoupení je zaujala i hra na varhany a housle. Slavíci zazpívali až v závěru celého večera a sklidili ohromný potlesk publika. Ohlasy na jejich vystoupení byly velice příznivé.

Hned v sobotu 18. května 2024 jsme se zúčastnili festivalu dětských pěveckých sborů Zlatá lyra. Kromě nás na třetím koncertě zpíval ještě dětský pěvecký sbor Staráček ze Starého Města pod Kralickým Sněžníkem a Barevné děti šumperských Motýlů. Slavíci opět obstáli se ctí. Přestože se nejedná o soutěžní festival, odborná porota vyzdvihla zdařilá pěvecká sóla a pěkný zvuk celého sboru, i když nás zpívalo pouze dvanáct.
Za obě vystoupení děti obdržely sladkou odměnu. Opět prokázaly, že svým výkonem vzorně reprezentují školu a přispívají k dobrému jménu školy i mimo Hanušovice.

Děkujeme tedy všem Slavíkům, paní učitelce Marianě Felnerové, panu učiteli Pavlu Hrdinovi a jsme moc rádi za podporu rodičů zpěváčků v naší činnosti. Již připravujeme s dětmi repertoár na příští školní rok. Přejeme všem pěkné prázdniny a již se těšíme na společné zpívání v novém školním roce!

Mgr. Dagmar Pěničková