Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý 7. května 2024 v dopoledních hodinách zavítali žáci 8.A ZŠ a MŠ Hanušovice společně s paní učitelkou PaedDr. Vladimírou Žídkovou k pomníku padlých sovětských vojáků ve 2. světové válce, kde položili květinový dar doprovázený tichou vzpomínkou.

Paní učitelka – PaedDr. Vladimíra Žídková – přiblížila žákům historické údaje spjaté s osvobozením Hanušovic. Památný 9. květen 1945 je dnem, kdy si sovětské vojsko probojovalo cestu k Hanušovicím od Potůčníku a v 9:45 hodin vstoupilo do městečka. Německé obyvatelstvo hledělo na sovětské vojáky nepřátelsky, ale chovalo se zdrženlivě. A tak osvoboditelé byli přivítáni jen několika Čechy, kteří tu přežili okupaci nebo zde byli na nucených pracích. Sovětské vojsko nemělo větších ztrát na životech. Jen v blízkosti bývalého národního výboru padl jeden rudoarmějec a bylo několik zraněných. Německé vojsko mělo tři mrtvé a mnoho raněných a kvapem ustupovalo na západ, hlavně směrem ke Králíkám. Zanechávalo za sebou zničené mosty, podminované a zničené cesty a hromady válečného materiálu. Z Hanušovic však odvezlo několik provozuschopných motorových vozidel a vybavení noclehárny. Všude podél cest ležely miny a jiná munice, které musely být sbírány a zneškodňovány. K Hanušovicím – až na dolní konec Kopřivné – dojel též pancéřový vlak „Blaník“ z Prahy, obsazený dobrovolníky. V Hanušovicích zemřeli také dva zranění rudoarmějci; za mostem u Moravy byl pohřben útlý kapitán Rogov, který byl v Jeseníku přejet autem a byla mu utržena noha, druhý byl pohřben v Hynčicích. Oba hrdinové byli 22. února 1946 exhumováni a pohřbeni ve společném hrobě v Olomouci spolu s ostatními 1 505 sovětskými vojáky a důstojníky.

Druhé světové války se zúčastnilo 61 států, bojovalo v ní 110 miliónů lidí, z toho na frontách 27 miliónů. Hmotné a kulturní škody byly nesmírné a lze je jen těžko vyčíslit. 79 let uplynulo od konce 2. světové války.
Nesmíme nikdy zapomenout……

PaedDr. Vladimíra Žídková,
vyučující českého jazyka a občanské výchovy