Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hanušovice, Hlavní 145, příspěvková organizace, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl o přijetí následujících dětí k základnímu vzdělávání:

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024