Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Pokud chcete vědět, jak probíhá na naší škole výuka, rádi Vás přivítáme na „Dni otevřených dveří„, který se uskuteční ve středu 29. 5. 2024, kdy můžete navštívit libovolnou třídu (třídy) během prvních dvou vyučovacích hodin.

Aby vše proběhlo hladce, je nutné se na akci zaregistrovat na e-mailu: prihlaseni@zshanusovice.cz

Nejpozdější termín pro přihlášení je v neděli 26. 5. ve 20 hod, bez předchozího přihlášení není možné se akce zúčastnit. Do e-mailu uveďte své jméno (popřípadě jména) a také, na které hodiny se chcete jít podívat (abychom pro vás mohli nachystat zázemí). Sraz před první hodinou je v 7:35 ve vestibulu školy, před druhou hodinou v 8:25 ve vestibulu školy. Pokud se budete chtít podívat na obě hodiny, bude případně po skončení první hodiny zavedeni do další třídy.

Pokud by si někdo chtěl školu jenom prohlédnout bez návštěvy hodin, tak sraz bude v 7:55 před školou, kde si vás vyzvedne průvodce.
Pro celou akci platí dvě drobná omezení:
– vstupovat do třídy a opouštět ji je možné pouze se zvoněním, aby žáci nebyli rozptylováni
– na akci není možné brát předškolní a menší děti s výjimkou budoucích prvňáčků (od září 2024)