Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý 14. 5. navštívili žáci 1. tříd knihovnu v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“. Děti se rozdělily do 2 skupin a proběhly soutěže v rámci „Knihovnické olympiády“.

Nejdříve každý vymýšlel slovo na dané písmeno, skládaly puzzle a slova, hádaly hádanky, kde měly obrázky, stavěly pyramidu z knih. Rozhodla až poslední disciplína, děti hledaly malé pejsky, ty rozhodly o vítězi. Musíme pochválit obě družstva za ukázněnost, vstřícnost, gratulaci vítězům a pochvala všem zúčastněným. Děti si odnášely zasloužené medaile.
Velké poděkování patří paní Dáše Šmotkové.

Mgr. Jana Pitáková