Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 19.10.2023 se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně.

Paní průvodkyně nám vyprávěla, jak se elektrárna stavěla a jaké potíže museli její stavitelé překonat. Trošku nás zahltila obrovským množstvím technických údajů… Některé jsme si jen těžko dokázali představit např. že čerpadla by naplnila velký plavecký bazén za 4 sekundy…. Potom jsem se šli podívat do horního podlaží elektrárny, kde jsou umístěny turbíny.
Závěr prohlídky patřil dolní a horní nádrži, kam nás už odvezl autobus. Bohužel tato část exkurze se díky velmi špatnému počasí moc nevydařila. U horní nádrže byla nulová viditelnost a silný vítr, takže jsme vycházku kolem nádrže vzdali. Tak snad příště…..

Mgr. Alena Divišová, Mgr. Yvona Jánová, Mgr. Petra Matoušková