Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Milí rodiče a žáci,

současně s pololetním vysvědčením obdrží vycházející žáci 2 přihlášky na střední školy, které si vyplní dle vzoru, jenž obdrželi na listopadovém setkání se zástupci středních škol v naší Základní škole a Mateřské škole v Hanušovicích.

Pokud je v Atlasu školství Olomouckého kraje u střední školy uvedena zkratka PLP – povinná lékařská prohlídka, je nutné si nechat vystavit u dětského lékaře Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka pro další vzdělávání, a to formou Přílohy k přihláškám ke studiu ve střední škole.

Vyplněné přihlášky ke studiu je nutné odevzdat ke kontrole paní výchovné poradkyni školy – PaedDr. Vladimíře Žídkové do 10. února 2023. Poté je potvrdí pan ředitel školy – Ing. František Felner – svým podpisem a razítkem školy. Potvrzené přihlášky budou následně vráceny vycházejícím žákům.

Zákonní zástupci zašlou, nejlépe doporučeným dopisem, přihlášky na vybrané střední školy nebo je tam mohou odevzdat osobně, nejpozději do 1. března 2023.

Úspěšné přijetí vycházejících žáků na střední školy přeje

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy