Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V pátek 21.dubna se naše třída věnovala svátku, který slaví lidé napříč celým světem. Den Země připadá každoročně na 22. dubna a jeho cílem je propagace a podpora životního prostředí.

Začali jsme úvodním příběhem, ze kterého jsme se dozvěděli, co to vlastně Den Země je. Povídali jsme si o tom, že musíme naši planetu a životní prostředí chránit. Jak toho ale docílit? Pomocí obrázků jsme probrali mnoho možností. Děti se nadšeně chlubily, čím už naší planetě pomáhají a na čem budou ještě pracovat.

Ve skupinkách vyrobili velké plakáty ke Dni Země a tvořili si svou knížku plnou úkolů na toto téma. Většina úkolů se týkala také třídění odpadu. Připomněli jsme si, co všechno se dá třídit a do jakých kontejnerů to patří. Na závěr práce ve třídě jsme si pustili video o tom, jak bychom se měli chovat v přírodě a pak už vyrazili společně se třídou 3.A ven na čerstvý vzduch.

Venku jsme pozorovali krásy naší přírody, první jarní kytičky a mnoho dalšího. Využili jsme atlasy a karty jarních rostlin. Všímali jsme si, kde se nacházejí kontejnery na třídění odpad a zda lidé mají na svých střechách solární panely nebo zda využívají na zahradě dešťovou vodu.

Nádherné počasí nám tento den ještě více zpříjemnilo a rozzářilo nám úsměvy na tvářích.

Bc. Petra Navrátilová