Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V úterý 6. června se v tělocvičně základní školy uskutečnila soutěž ve skoku přes švihadlo pro žáky I. stupně. Zájem dětí byl opravdu veliký, zaskákat přes švihadlo si jich přišlo bez mále 60. Žáci byli rozděleni do kategorií 1. ročník, 2. – 3. ročník a 4. – 5. ročník. Během vlastní soutěže si mohli děti vybrat z několika disciplín podle vlastního uvážení. Mohli si vyzkoušet například, kolik přeskoků snožmo udělají za 1 minutu, kolikrát přeskočí švihadlo na jedné noze, nebo třeba běh na 20 metrů tzv. koníkem. Na jednotlivých stanovištích žákům jejich výkony kontrolovali jejich starší spolužáci z 8. a 6. tříd a zapisovali tyto výkony do karet, které děti dostaly při registraci do soutěže. Za absolvování každé disciplíny dostali soutěžící drobnou odměnu. Myslíme si, že se celá soutěž dětem líbila, což bylo vidět na jejich spokojených výrazech.

Velké poděkování také patří žákům jmenovitě těmto žákům S. Jenčkové, V. Winklerové, V. Molčanovi, M. Šorovi, A. Mikuličové a M. Voráčové a V. Šimíkovi, kteří nám s organizací celé soutěže pomohli.

Výsledky jednotlivých kategorií ve švihadlové soutěži