Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Jako každoročně se i letos čtvrťáci vypravili na dopravní hřiště do Mohelnice. Začala tak jejich příprava na získání „řidičského průkazu na kolo“. Nejprve si pod vedením instruktora připomněli několik důležitých dopravních značek a zhlédli video, jak správně na kole odbočit. V druhé části se učili jezdit podle pravidel, například v jednosměrné ulici nebo na kruhovém objezdu.

Počasí nám přálo a děti si dopravní hřiště užily. Někteří musí ještě potrénovat stabilitu na kole, bylo pro ně totiž těžší levou rukou držet řídítka a pravou ukázat změnu směru jízdy. A naopak někteří musí přijmout fakt, že přednost nemá ten rychlejší.

Cesta do Mohelnice nás čeká ještě jednou v měsíci květnu, kdy děti zužitkují znalosti z dopravního kroužku, který budou navštěvovat v druhém pololetí. V případě dobrých výsledků získají průkaz cyklisty.

Mgr. Radka Kotrašová