Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Již k tradiční akci Základní školy a Mateřské školy Hanušovice patří každoroční setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Přízeň naší škole prokázali představitelé středních škol, např. Střední škola řemesel Šumperk, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Šumperk, Střední odborná škola Šumperk, Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník, Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník, Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní Zábřeh, Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, Střední škola technická Mohelnice, Odborné učiliště a Praktická škola Mohelnice, Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice, Střední odborná škola Litovel, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc, Průmyslová střední škola Letohrad, Střední škola gastronomická a technická Žamberk, Střední odborné učiliště opravárenské Králíky, Integrovaná střední škola Moravská Třebová, Střední zemědělská a veterinární Lanškroun, Střední odborná škola Olomouc, spol. s.r.o., Střední lesnická škola Hranice, SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk, Střední škola řemesel a Praktická škola Lipová – lázně. Školní akce se zúčastnili také zástupci Informačního poradenského střediska Úřadu práce v Šumperku – paní PhDr. Vladimíra Kašparová, koordinátorky projektu „Implementace krajského akčního plánu II Olomouckého kraje“ – paní Mgr. Kateřina Petrová a paní Mgr. Petra Máchová i zástupci projektu MAS HORNÍ POMORAVÍ – Hanušovice – Společné – paní Bc. Michaela Vrbová, DiS.

Úvodní slovo na této přehlídce středních škol patřilo výchovné a kariérové poradkyni PaedDr. Vladimíře Žídkové, poté přivítal všechny zúčastněné pan ředitel základní školy – Ing. František Felner a pan starosta města – Marek Kostka. Výchovná a kariérová poradkyně přiblížila rodičům vycházejících žáků plánovanou organizaci přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky ve školním roce 2023/2024. Informovala přítomné rodiče o digitálním přijímacím systému DIPSY, o způsobu vyplňování přihlášek na střední školy podle předem připravených vzorů. Zodpověděla veškeré dotazy zvídavých rodičů v souvislosti s termíny konání jednotných přijímacích zkoušek včetně náhradních termínů a seznámila rodiče s termíny odevzdání vyplněných přihlášek ke studiu na středních školách. Předala zákonným zástupcům žáků důležitá data a čísla v souvislosti s přijímacím řízením.

Rodiče vycházejících žáků získali potřebné informace k významnému životnímu kroku svých dětí – volbě budoucího povolání. Seznámili se s nabídkou studijních i učebních oborů, s podmínkami přijímacího řízení, se dny otevřených dveří na jednotlivých středních školách, se studijními i firemními stipendii i s uplatněním zvolených oborů v praxi.

Naše škola je jediná v regionu, která tuto akci zajišťuje pro rodiče a vycházející žáky. Potěšilo nás kladné hodnocení této akce ze strany rodičů, žáků, zúčastněných zástupců středních škol, IPS Úřadu práce i zástupců MAS HORNÍ POMORAVÍ. Mile nás překvapila účast žáků z okolních škol – ZŠ a MŠ Staré Město pod Sněžníkem a ze ZŠ a MŠ Rudy nad Moravou.

V závěru bych chtěla poděkovat žákům 8. a 9. ročníků za příkladnou pomoc při organizaci již 21. ročníku setkání rodičů a vycházejících žáků se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje. Poděkování si zaslouží také vedení školy – pan ředitel Ing. František Felner, pan zástupce – Mgr. Petr Jorda, sociální pedagog – Mgr. Jan Vrba, DiS., školník – pan Josef Fojt, elektromontér – pan Lubomír Olbrich se synem, vedoucí školní jídelny – pan Richard Juřena a asistentky pedagoga.

Těší mě účast vedení města včetně zastupitelstva na této velmi zdařilé akci. Vážím si jejich zájmu o dění ve škole a podporu naší tradiční burzy středních škol.

Rovněž děkuji žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům za jejich zájem a čas, který věnovali výběru středních škol. Tato akce je příkladem dobré praxe směřující k uplatnění kariérového poradenství v praxi.

Doufám, že letošní burza středních škol přispěje ke správnému výběru budoucího povolání našich vycházejících žáků a budou vykonávat své vysněné zaměstnání s takovou láskou a radostí jako já.

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná a kariérová poradkyně základní školy