Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ohlédněte se společně s žáky třídy 9.B za uplynulými roky školní docházky, které prožili na Základní škole v Hanušovicích.
Přeji vám všem hodně úspěchů na další cestě životem.

Mgr. Petra Matoušková

 Závěrečné slohové práce žáků 9.B – formát PDF