Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V rámci primární prevence rizikového chování proběhne ve školním roce 2023/24 pro 2.-9.ročníky od měsíce října 2023 do června 2024 primární program, jehož cílem je předcházení rizikovému chování v třídních kolektivech.

Program je dlouhodobý a systematický tzn. že každý žák by měl tímto programem projít během své školní docházky a bude plně seznámen s problémy rizikového chování . Témata hodin jsou koncipována tak, aby zapadla do učebních osnov a stala se nedílnou součástí preventivního programu na školách a školských zařízení.

Organizace, které se podílí na základním bloku KPPŠ jsou , Mě-Ú Šumperk ,Odbor sociálně právní ochrany dětí a prevence, Pedagogicko- psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Preventivně informační skupina Šumperk, Pontis Šumperk o.p.s a Poradna zdraví Šumperk, Drogové informační centrum Olomouc, PČR Hanušovice .

Jana Winklerová – metodik prevence rizikového chování