Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V hodinách občanské výchovy – 18. 4. 2023 a 25. 4. 2023 – si žáci 8.A a 8.B mohli vyzkoušet v praxi pod vedením výchovné poradkyně – paní PaedDr. Vladimíry Žídkové – online nástroj pro efektivní kariérové poradenství na základní škole – SALMONDO JUNIOR. Je to webová pomůcka určená pro žáky základní školy, jejich rodiče a výchovné či kariérové poradce. Žáci díky ní zjistí, které profese, studijní a učební obory odpovídají jejich zájmům a silným stránkám a získají tipy pro další rozvoj svého nadání. Aplikace je připravena tak, aby s ní žáci mohli pracovat plně samostatně. Výsledky jsou zároveň ideálním podkladem pro další výchovné a kariérní poradenství.

Co Salmondo Junior přinese škole?

 • Jednodušší a efektivnější poradenství
 • Podklady pro práci kariérového poradce
 • Usnadnění dialogu s rodiči a žáky


Co nabízí Salmondo Junior?

 • Testování – odhalí zájmy, silné stránky a napoví vhodné školy a profese
 • Osobní profil – žáci si ujasní, co je baví a co je pro ně důležité
 • Databáze škol a plán – žáci přehledně zjistí, které školy mohou studovat a stanoví si cíl


Postup žáka při kariérním rozhodování a osobním rozvoji lze z většiny popsat následujícími kroky:

 • Poznat sám sebe
 • Poznat možnosti, které má
 • Zvolit tu pravou variantu
 • Naplánovat si cíle
 • Udržet motivaci a cíle splnit


Aplikace Salmondo Junior
je složena z pestré palety modulů, z nichž každý určitým způsobem zapadá do výše zmíněných potřeb žáka. Žák těmito moduly postupně prochází pomocí „průvodce“, což je doporučený průchod aplikací.

Jednotlivé moduly zahrnují:

Část: Testování

 • S-Focus Junior
 • S-Talent


Část: Profil

 • Co mě baví?
 • Jak se mi daří?
 • Hodnoty
 • Předměty


Část: Plán

 • Sny
 • Plán
 • Profily škol


Část: Doplňkové moduly

 • Test studijního rozhodování
 • Školská poradenská zařízení


Žák má následně možnost nasdílet své výsledky výchovnému poradci, který si je jednoduše zobrazí ve svém účtu, případně k nahlédnutí do nich pozvat své rodiče. Aplikace Salmondo Junior obsahuje i Doplňkové moduly, které obsahují další nástroje pro podporu kariérového poradenství.

Díky Salmondu Junior mohou žáci lépe zhodnotit své předpoklady k dalšímu studiu a společně s výchovným poradcem a s rodiči vybrat vhodnou střední školu ke spokojenosti všech zúčastněných stran.
Šťastnou ruku při správném výběru střední školy a posléze i budoucího povolání přeje

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná poradkyně školy