Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Již druhým rokem uspořádal hanušovický hasičský sbor připravil pro děti z prvního stupně v rámci dne dětí krásnou akci v H-parku. Pro děti bylo i letos nachystáno spoustu stanovišť. Mohly si prohlédnout hasičskou techniku, techniku Policie ČR, Městské policie Hanušovice a v neposlední řadě si mohly doslova prolézt techniku města určenou k údržbě. Součástí akce byla i výtvarná soutěž, v rámci které bylo úkolem třídních kolektivů nakreslit hasičský auto. Velmi atraktivní byla i možnost zastřílet si ze vzduchovky. Dále si děti opekly špekáčky, podívaly se na ukázku slaňování, vyzkoušely si hasičský útok a použití hasičské stříkačky. Velkému zájmu se těšila také jízda na koloběžkách zapůjčených firmou Kostka, což se projevovalo velkou frontou čekajících. Děti si celou akci moc užily a my děkujeme organizátorům za přípravu krásného dopoledne pro naše žáky.