Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Hanušovický pěvecký sbor s radostí přijal pozvání na Loučenskou vločku. Jedná se o tradiční festival dětských pěveckých sborů, kterého se zúčastnilo ve dnech 23. 11. – 24. 11. 2023 na čtyřech koncertech celkem dvacet sborů z celé České republiky. Slavíci z Hanušovic zde zpívali již potřetí, stává se tedy již tradicí, že Loučenská vločka je naše úplně první vystoupení v nové sezóně. Letos náš sbor prošel generační výměnou – někteří starší členové opustili naše řady a jsme moc rádi, že nám letos přibylo celkem 12 nových zpěváčků. Z nich je osm prvňáků a doufáme, že se jim bude mezi námi líbit a budou zpívat s velkou chutí a radostí jako doposud. Vystoupení v Loučné se nám povedlo a odborná porota ocenila pěkný zvuk celého sboru (máme nyní celkem 24 členů) a výběr repertoáru.

Děkujeme panu učiteli Hrdinovi za profesionální klavírní doprovod, paní učitelce Marianě Felnerové za pěveckou hlasovou výchovu, paní asistence Táně Mikšíkové za doprovod na akci, firmě VOBUS a zejména paní řidičce inženýrce Vokurkové za bezpečnou dopravu.

Děkujeme také všem organizátorům i účinkujícím Loučenské vločky 2023 za příjemné dopoledne plné krásné hudby.