Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

„Láska je poezií života a poezie je obrazem srdce i duše.“
Josef Jan Spáčil

Ve čtvrtek 9. února 2023 ve 14 hodin se uskutečnilo po 3 leté odmlce způsobené COVIDEM – 19 – školní kolo v recitaci určené pro žáky I. a II. stupně za účasti 51 soutěžících recitátorů, rodičů, prarodičů i povzbuzujících spolužáků a odborné poroty ve složení – vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lenky Tomíčkové, vedoucí metodického sdružení I. stupně – paní Mgr. Dagmar Pěničkové, paní učitelky I. stupně – Mgr. Anny Janočkové, paní učitelky II. stupně – Mgr. Anny Podgrabinské a předsedkyně poroty – PaedDr. Vladimíry Žídkové. Recitaci doprovázela příjemná atmosféra a zdravá soutěživost. Podle rozesmátých tváří dětí spolu s pochvalnými slovy zúčastněných posluchačů lze soudit, že se jim Odpoledne s poezií velmi líbilo a v mnohém je obohatilo o kulturní zážitek z této uskutečněné akce.

A jaké byly výsledky?

0. kategorie – žáci 1. tříd
1. místo Pavlíčková Michaela I.A
2. místo Koch Jan I.A
3. místo Stránská Tereza I.A

I. kategorie – žáci II. a III. tříd
1. místo Formánek Patrik III.B
2. místo Tabiš Tadeáš II.A
3. místo Kubita Adam III.B

II. kategorie – žáci IV. a V. tříd
1. místo Fojtík Martin IV.A
2. místo Tesárková Vendula IV.A
3. místo Šimíková Kateřina V.A

III. kategorie – žáci VI. a VII. tříd
1. místo Záhorová Kristýna VII.A
2. místo Hnátková Tereza VII.B
3. místo Temňáková Karolína VI.A

IV. kategorie – žáci VIII. a IX. tříd
1. místo Miková Viktorie IX.A
2. místo Šor Matěj VIII.A
3. místo Fialová Adéla IX.B

Do okrskového kola v recitaci, které se uskuteční 21. 3. 2023 v Šumperku, vybrala odborná porota následující žáky:
Patrik Formánek, III.B

Martin Fojtík, IV.A
Kristýna Záhorová, VII.A
Tereza Hnátková, VII.B
Viktorie Miková, IX.A
Matěj Šor, VIII.A

Konkurence v soutěži na 2. stupni byla veliká, tudíž odborná porota udělila žákům 9. ročníku čestná uznání:
Natálie Baroňová, IX.B
René Köhler, IX.B
Veronika Sklenářová, IX.B

Pochvalu za pěkný přednes si zaslouží i žáci 7. ročníku:
Emma Poprachová, VII.B
Tereza Rajnohová, VII.B

Příjemné odpoledne s poezií se vydařilo a umožnilo nám zaposlouchat se do veršů českých básníků a připomenout si, jak krásný a vznešený je náš mateřský jazyk.

Velké poděkování náleží rodičovskému sdružení při ZŠ a MŠ Hanušovice za finanční dar na zakoupení hodnotných odměn pro nejlepší recitátory. Zároveň poděkování patří i paní vedoucí Městské knihovny v Hanušovicích – paní Lence Tomíčkové za účast v odborné porotě tradiční recitační soutěže a předání sladkých odměn, paní učitelce Mgr. Anně Janočkové za vypsání diplomů a jejich předání talentovaným žákům, paní Mgr. Dagmar Pěničkové za předání čestných uznání a paní Mgr. Anně Podgrabinské za předání knižních odměn. Odborná porota neměla před sebou jednoduchý úkol – vybrat nejlepší recitátory z jednotlivých kategorií, přesto se svého úkolu zhostila na jedničku s hvězdičkou.

Chtěla bych také poděkovat panu Bc. Janu Vrbovi, DiS., sociálnímu pedagogu, který natáčel recitační soutěž pro Školní zprávy. Poděkování náleží také Viktorii Mikové, žákyni 9.A, která pořizovala z této soutěže zdařilé fotografie. Velké poděkování směřuje třídním učitelům na 1. stupni a vyučujícím českého jazyka na 2. stupni, kteří zodpovědně připravili své žáky na tuto prestižní soutěž. Poděkování si zaslouží i žáci 6. – 9. ročníku, kteří pomáhali připravit na soutěž odbornou učebnu chemie a také ji následovně uklidili do původního stavu.

Vážím si závěrečného poděkování z úst paní učitelky Mgr. Dagmar Pěničkové mé osobě, organizátorce školního kola recitační soutěže: „Odpoledne s poezií.“

„Jazyk poezie je čarovný a sdělí více významů, než mají slova sama.“ Fudžiwara no Kintó

PaedDr. Vladimíra Žídková
předsedkyně poroty školního kola v recitaci