Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 20. září 2023 v odpoledních hodinách se pan ředitel Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích – Ing. František Felner a výchovná a kariérová poradkyně – paní PaedDr. Vladimíra Žídková zúčastnili závěrečné konference projektu IKAP II OK – „Implementace krajského akčního plánu II v Olomouci – na Gymnáziu Hejčín.

Projekt byl zaměřen:

  • na poradenskou a konzultační činnost v podobě individuálního a skupinového poradenství pro žáky a jejich rodiče
  • na práci s nadanými žáky
  • na realizaci počítačového programu Salmondo Junior pro žáky 8. a 9. ročníků v souvislosti s výběrem střední školy a následně budoucího povolání
  • na vzdělávání výchovných a kariérových poradců – hard skills, soft skills, mentoring, program pro výchovné poradce
  • na komunikaci s regionálními středními školami a seznámení s nabídkou učebních a maturitních oborů – úzká spolupráce se Střední školou řemesel Šumperk – realizace dílen pro žáky 9. tříd – materiální vybavení + účast mistrů odborného výcviku
  • na spolupráci regionálních „budoucích zaměstnavatelů“
  • na sdílení zkušeností s ostatními kariérovými poradci
  • na poradenství odborníků na dovednosti k realizaci kariérového poradenství

Velkým úspěchem hanušovické základní školy byl na této závěrečné konferenci projektu v oblasti kariérového poradenství – příklad dobré praxe, jenž se uskutečňuje pod vedením výchovné a kariérové poradkyně – PaedDr. Vladimíry Žídkové – 21. ročník tradičního setkání žáků 8. a 9. tříd a jejich rodičů se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje, pracovníků Úřadu práce v Hanušovicích a v Šumperku i projektu Středoškolákem na zkoušku.

Koordinátorka projektu – paní Mgr. Kateřina Petrová – uvedla paní PaedDr. Vladimíru Žídkovou jako nejlepší výchovnou a kariérovou poradkyni z 96 zapojených základních a středních škol Olomouckého kraje.

ZŠ a MŠ Hanušovice