Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

V letošním školním roce žáci 1.A a 1.B opět spolupracují s Městskou knihovnou Hanušovice. Paní knihovnice zrealizovaly krásný projekt Knihožrouti.

Na podzim při prvním setkání byli žáci seznámeni s postavičkami Knihožroutů, kdo jsou a co dělají v knihovně. Poté dostali žáci úkol nakreslit svého Knihožrouta a poslat na výstavku v knihovně.
Při setkání 4.5. proběhla Olympiáda. Žáci byli rozděleni do skupin, měli za úkol utvořit 5 slov podle vylosovaného písmenka, puzzle, stavět z knih komín a nakonec hledat zatoulané Knihožrouty. Všem se to moc líbilo. Děti byly nadšené.

Děkujeme knihovnicím paní Dagmar Šmotkové a paní Lence Tomíčkové.

Marie Hodíková
Petra Unzeitigová