Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 16.února 2023 se na Střední škole řemesel v Šumperku uskutečnilo finálové kolo soutěže Můj dům – moje město. Z nominačního kola, které se na této škole konalo v listopadu loňského roku za naši školu postoupili žákyně 7.ročníku Tereza Rajnohová, Tereza Hotařová a Kristýna Voráčová.

Úkolem opět bylo ze stavebnice Teifok dle plánu postavit model domu. Tentokrát se však jednalo o složitější stavbu, než byla stavba v nominačním kole. Bylo vidět, že všech dvanáct finálových účastníků se opravdu snaží a na práci se maximálně soustředí. Ve výsledku se hodnotil nejen samotný vzhled stavby, ale i technické detaily jako provázání jednotlivých cihel, položení tašek na střeše a uložení oken a dveří. Porota byla opět složená z učitelů praktické výuky. A jak sami porotci v závěru přiznali, s výběrem tří nejlepších staveb to vůbec neměli jednoduché. Nakonec ale rozhodli. A k naší velké radosti si krásné druhé místo zasloužila žákyně 7.A Kristýna Voráčová.

Všichni zúčastnění si v závěru odnesli nejen skvělý zážitek, ale i drobné ceny od sponzorů. A jak nám přislíbila paní ředitelka Střední školy řemesel i v příštím ročníku této soutěže se s účastí žáků naší školy počítá. Takže i příští sedmáci se mají na co těšit!

Děvčatům patří poděkování za skvělou reprezentaci naší školy.