Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Zaměstnanci ŽŠ a MŠ Hanušovice podporují požadavky organizátorů stávky dne 27. 11. 2023 a to zejména:

– Zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
– Zabránit škrtům v rozpočtové kapitole školství na rok 2023
– Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024

 
Dne 27. 11. 2023 bude na naší škole probíhat běžná výuka bez omezení.