Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Průmyslová střední škola Letohrad

V pátek 20. října 2023 zavítali do hodin občanské výchovy 9.A a 9.B za účelem prezentace své školy – profesní odborníci z Průmyslové střední školy Letohrad – pan Ing. Michal Volštát, učitel odborných předmětů a výchovný poradce a pan Jaroslav Hrdina, učitel odborného výcviku.
Zvídaví žáci byli seznámeni s nabídkou maturitních a učebních oborů i s formami nástavbového studia.

Maturitní obory:
• Stavebnictví (pozemní stavitelství a architektura)
• Stavebnictví (dopravní stavitelství)
• Geodézie a katastr nemovitostí
• Strojírenství (strojírenský technik)

Učební obory:

• Nástrojař
• Strojní mechanik
• Elektrikář (slaboproud)
• Elektrikář (silnoproud)

Nástavbové studium:

• Provozní technika
• Provozní elektrotechnika

Žáci naší školy byli pozváni na Den otevřených dveří – 3. 11. 2023 a 4. 11. 2023 a 12.1. 2024 a 13. 1. 2024, pátek: od 14:00 do 18:00 hod., sobota od 8:00 – 13:00 hod. Školu si je možné prohlédnout také individuálně ve dnech pondělí – pátek mezi 8:00-14:00 hod., nejlépe po předchozí telefonické domluvě: 465 676 310 (pracoviště SPŠ) nebo 465 350 670 (pracoviště SOU).
Zástupci střední školy seznámili žáky s kritérii přijetí pro čtyřleté maturitní obory a s kritérii přijetí pro tříleté obory s výučním listem, s možností ubytování na internátě, který je součástí střední školy, s nabídkou volnočasových aktivit, se zajímavými kroužky i s úspěchy žáků jejich školy.

Proč si vybrat právě tuto školu?
• firemní a prospěchová stipendia pro všechny obory
• propojení žáků s možnými budoucími zaměstnavateli
• jistota budoucího uplatnění na trhu práce
• ucelený areál budov – vše je na jednom místě
• moderní areál učiliště – jsou zde k dispozici stroje, které jsou běžným vybavením dnešních moderních firem
• vlastní domov mládeže vytváří rodinné zázemí ve škole
• individuální přístup – školou prošla řada úspěšných absolventů
• poznávací zahraniční zájezdy
• adaptační, lyžařské a sportovní kurzy
• sportovní a odborné soutěže – projektování, mezinárodní geodetický pětiboj, soutěže odborných dovedností
• exkurze, odborné přednášky a stáže

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná a kariérová poradkyně školy