Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Milí rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
zveme Vás na informativní schůzku, která se uskuteční v pondělí 2. října 2023 v 15 hod. v budově ZŠ a MŠ v Hanušovicích v multimediální učebně v 1. patře.

Náplní tohoto setkání je vás seznámit s přehledem změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných včetně vyhlášky č. 149 z 2. června 2016, ve znění novely č. 270/2017 Sb. a novelizací vyhlášky č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ukázat vám nové formy práce ve výuce, poskytnout informace při domácí přípravě žáků, nabídnout důležité webové stránky k procvičení učiva i vést pohovory s vyučujícími českého, anglického, německého, ruského jazyka, s vyučující speciální třídy, zodpovědět veškeré dotazy.

PaedDr. Vladimíra Žídková
výchovná poradkyně školy