Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 3. května 2023 se deset vybraných žáků osmých ročníků naší školy zúčastnila tradiční akce s názvem TECHNOhrátky spolupořádané Pardubickým krajem. Na této akci bylo žákům představeno Střední odborné učiliště opravárenské v Králíkách.

Hlavním cílem projektu TECHNOhrátky je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu u žáků základních škol v Pardubickém kraji.

Naši žáci, společně s žáky dalších škol, si měli příležitost si vyzkoušet práce na jednotlivých odborných pracovištích. Vyzkoušeli si ruční obrábění kovů, svařování, a to včetně práce na virtuálním svařovacím simulátoru, práce při opravách a údržbě osobních automobilů, strojní obrábění kovů, a nakonec si nanečisto vyzkoušeli autoškolu. Součástí akce byla i ukázka Integrovaného záchranného systému. Dětem se věnovali policisté Policie ČR, členové hasičského sboru a záchranáři. Součástí ukázky byla i možnost se seznámit se zásahovou technikou.

Naši žáci se umístili na pěkném pátém místě v závěrečném vědomostním kvízu a v celkovém hodnocení soutěže, který celý den probíhala.

V závěru na děti čekalo občerstvení v podobě pikniku. Počasí vcelku přálo a společně s dětmi jsme si celou akci báječně užili. Akce většinu našich žáků velmi zaujala a podle jejich slov jim pomůže při výběru jejich budoucího povolání.

Bc. Jan Vrba, DiS.
Sociální pedagog školy