Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 5. 10. 2023 se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili populárně naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000 v Šumperku v kině OKO. Planeta Země 3000 je projekt s přírodovědně-historicko-zeměpisným přesahem určený pro žáky základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Projekt probíhá ojedinělou formou nejmodernějších multimediálních projekcí poutavých fotografií, dynamických videosekvencí, pestrých animací a didaktických nákresů za doprovodu autentických zvuků, hudby a naživo komentovaného výkladu reportéra. Cílem projektu je nejenom přibližovat žákům krásy, ale i aktuální problémy našeho světa. Tentokrát byl celý program věnován asijskému státu KAMBODŽA.

Kambodžské království je jednou z nejchudších zemí světa, úředním jazykem je kambodžština, hlavní měnou kambodžský riel. Pro nás Čechy je Kambodža výjimečná tím, že její současný král vyrůstal a studoval v Praze a dodnes mluví plynule česky!

Celkem 87 žáků naší školy mělo trošku jinou výuku zeměpisu, přírodopisu, ale i dějepisu.

Mgr. Anna Láníková, vyučující zeměpisu