Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Národní institut pro další vzdělávání v Praze vyhlásil pro tento školní rok 2023/2024 50. ročník Olympiády v českém jazyce. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo ve čtvrtek 30. 11. 2023 v dopoledních hodinách v multimediální učebně naší Základní školy a Mateřské školy v Hanušovicích za účasti 20 talentovaných žáků z 8. a 9. třídy. Pedagogický dozor při této soutěži prováděla vyučující českého jazyka a literatury PaedDr. Vladimíra Žídková. Soutěž byla rozdělena na jazykovou a slohovou část. Úkoly žáci řešili anonymně pod přiděleným číslem, což bylo nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže.

Mezi úspěšné řešitele Olympiády z českého jazyka patří Jonáš Procházka ze třídy 9.B s 43 body, který za své jazykové a slohové znalosti získal prvenství v této soutěži. Na druhém místě se s počtem 41 bodů umístil žák 9.A – Vojtěch Šimík. Bronz s 39 body náleží shodně Adéle Fictumové ze třídy 9.A a Pavlu Zahradníčkovi ze třídy 9.B. 4. místo s 36 body zaujal Matyáš Fojtík ze třídy 9.A. 5. pozice s 35 body byla udělena Matěji Šorovi ze třídy 9.A.

Jonáš Procházka – 9.B a Vojtěch Šimík – 9.A budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se uskuteční v lednu či v únoru 2024 v Šumperku.

Mnoho úspěchů přeje našim soutěžícím PaedDr. Vladimíra Žídková, organizátorka školního kola Olympiády v českém jazyce.

 

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce