Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve středu 19. dubna 2023 se vydali žáci čtvrtých tříd do Mohelnice na dopravní hřiště složit zkoušky, aby získali Průkaz cyklisty. Průkaz cyklisty je osvědčení, které opravňuje žáky starší deseti let k tomu, aby mohli jezdit na silnici bez doprovodu dospělé osoby.

Zkouška se skládala ze dvou částí. V praktické části žáci předvedli jízdu na kole podle pravidel silničního provozu. Všichni z přítomných splnili požadavky.

V teoretické části museli žáci formou testu prokázat znalosti o pravidlech silničního provozu a povinné výbavy jízdního kola. Na tuto oblast byli dobře připraveni především ti, kteří chodili ve škole v druhém pololetí do dopravního kroužku a testy si již procvičovali. Neúspěšní žáci budou muset test zopakovat. Pochvalu za bezchybně vypracovaný test a správné odpovědi na otázky týkající se povinné výbavy kola si zaslouží Martin Fojtík ze IV. A, Josef Burian a Petr Kadlec ze IV.B.

Děkujeme také za bezpečnou autobusovou dopravu firmě VOBUS do Mohelnice a zpět.

Mgr. Dagmar Pěničková