Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Tradici sv. Mikuláše jsme si na prvním stupni připomněli 4. a 5. prosince. Sice ne obchůzkou čerta, anděla a Mikuláše, jak ji známe, ale aktivitami s mikulášskou tématikou.
Děti si mohly v tělocvičně vyzkoušet svou zdatnost různými úkoly pod dohledem čertů a andělů a ve svých třídách si mohly při činnostech zahrát na čerty nebo anděly a zbavit se tak strachu z toho, co přijde se soumrakem.

Za první stupeň,
A. Janočková