Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Milí rodiče žáků 8. a 9. tříd,

zveme Vás na 21. ročník setkání žáků 8. a 9. tříd se zástupci středních škol Olomouckého a Pardubického kraje, které se uskuteční v pondělí 13. listopadu 2023 – v době konání třídních schůzek – od 16:30 – 18:00 hodin v tělocvičně Základní školy v Hanušovicích. Akce bude doprovázena prezentací a ochutnávkou výrobků žáků středních škol. Výchovná a kariérová poradkyně školy předá rodičům a žákům vzory pro vyplnění přihlášek na střední školy.

Těšíme se na Vás!

PaedDr. Vladimíra Žídková,
výchovná a kariérová poradkyně školy