Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

S podzimem přišlo období sklizně jablek, a tak v pátek 13. 10. proběhl v 1. – 3. třídách projektový den na téma Jablko. Děti si zábavnou formou procvičily učivo a také si pochutnaly na dobrotách z jablek. Některé třídy se tematicky oblékly do červené či zelené barvy. Při hrách a skupinových činnostech rozvíjeli spolupráci. Nechybělo ani tvoření, ať už otiskování jablíček či výroba dekorací z jablek a přírodnin. Třídy společně strávily příjemné dopoledne a už se těší na další projektový den.

Bc. Petra Navrátilová