Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Ve čtvrtek 14. prosince 2023 zavítali v dopoledních hodinách žáci recitačního kroužku a pěveckého sboru do Mateřské školy v Hanušovicích se svým vánočním programem.
Cílem této návštěvy bylo potěšit naše nejmenší a zároveň rozvíjet spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou v Hanušovicích.

Na kulturní vystoupení se všichni žáci pečlivě připravovali. Věděli, že na ně čekají nedočkavé děti ze školky.

Svým potleskem daly malé děti všem vystupujícím najevo, že se jim líbil náš kulturní program. Se svým pěkným zpěvem se přidaly k žákům základní školy a dovytvářely tak nastupující vánoční atmosféru.
Děti a paní učitelky z mateřské a základní školy si vzájemně popřály krásné Vánoce a mnoho dárečků pod stromečkem.

Mgr. Dagmar Pěničková, vedoucí pěveckého sboru
Mgr. Mariana Felnerová, hudební doprovod
PaedDr. Vladimíra Žídková, vedoucí recitačního kroužku