Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Dne 17.3.2023 se konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce na „Komíně“ v Šumperku. Z našeho školního kola postoupili dva vítězové – Veronika Sklenářová z 9.B a Jan Vyroubal ze 7.B.

Okresní olympiáda se skládala z konverzace na dané téma, schopnosti zareagovat na dotazy cizince a pochopit rozhovor rodilých mluvčích a následně z poslechu a čtení s porozuměním. Oba naši žáci dokázali, že umějí své znalosti použít v praktickém životě, že hodiny angličtiny nejsou jen o „biflování“ slovíček a nepravidelných sloves, ale že angličtinu dovedou použít v běžném životě a že při pobytu ve Velké Británii či v USA – by se neztratili.

A výsledky soutěže? Honza Vyroubal obsadil při silné konkurenci 17. místo a Veronika Sklenářová získala krásné 9. místo.
Oběma žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.