Základní škola Hanušovice

   skola@zshanusovice.cz     581 030 200

Kouzelný čas Vánoc si připomněli občané Hanušovic při Rozsvícení vánočního stromu v pátek 8. prosince 2023 od 15:00 hodin. Začátek pestrého doprovodného programu byl zahájen starostou města – panem Markem Kostkou. Poté následovalo kulturní vystoupení dětí z Mateřské školy a Základní školy v Hanušovicích, žáků recitačního kroužku pod vedením paní učitelky PaedDr. Vladimíry Žídkové a pěvecký sbor pod vedením paní Mgr. Dagmar Pěničkové za hudebního doprovodu paní učitelky Mgr. Mariany Felnerové. Pan starosta poděkoval dětem a vyučujícím za připravené kulturní vystoupení a pan místostarosta – Bc. Jaroslav Mrázek jim předal sladké odměny. Zaznělé písně a přednesené básně umožnily přítomným posluchačům ponořit se do nastupující vánoční atmosféry. Podle následného ohlasu se kulturní vystoupení dětí mateřské a základní školy velmi líbilo. Poté následovala mše svatá v kapli Obětování Panny Marie. Pan faráš Artur Górka předal lidem vánoční poselství. Malé děti vyhlížely příjezd Mikuláše, Anděla a Čertů Krampusáků. Paní Olga Schwarzová vyzvala děti, aby si napsaly či namalovaly na papír přáníčko pro Ježíška, za které si mohly vyzvednout na pódiu malý dáreček. Pak přišla ta chvíle, na kterou se všichni těšili – rozsvícení vánočního stromu!!!! A doba adventu byla v našem malém městečku zahájena. Kouzlo Vánoc doplnilo pěkné hudební vystoupení dívčí skupiny VOHUBA.
Odpolední a večerní setkání občanů u kapličky doprovázelo dobré jídlo a pití, lokální řemeslné výrobky, zpívání koled, Ježíškova pošta, fotokoutek pro děti. Dospělí i děti si radostně povídali na Školní ulici i ve vyhřátém stanu.
Radost v očích přinesla dětem i mikulášská nadílka.

PaedDr. Vladimíra Žídková
vedoucí recitačního kroužku